Välkomna

A Konsulterna Stockholm

Med över 25 års erfarenhet från byggbranschen. Vet vi vad som krävs för att säkra kvaliteten i ett projekt.

Kvalitetssäkring i första hand

A Konsulterna Stockholm


Om oss

Vi kommer från en bakgrund som yrkesarbetare. Genom åren arbetas oss upp i kunskap, ansvar och roll. Vi har alltid ett drivande intresse av ny och bredare kunskap. När jag säger vi så är det grundarna till konsultbolagen och som står bakom ”A” framför konsulterna. Bolaget drivs av mig Rickhard och min fru Cecilia Adilius.

  • Kvalitet

    Idag ser vi ett stort behov av kompetens gällande kvalitet i byggprojekt. Många känner säker att det är onödig byråkrati. Dokumentation bygger inte ett hotell eller ett nytt bostadshus. Det är ju alla yrkesarbetare. Visst är det rätt att våra duktiga yrkeskunniga utför allt fysiska ute på våra byggen,

    Men det är lätt att missa poängen med all dokumentation. Den är där som ett kvitto på att allt utförs på rätt sätt. Alltså det sätt som byggherren har bestämt att det ska vara och se ut när det är klart.

    Där har vi en viktig uppgift som måste genomföras och som vi kallar kvalitetsarbete.

  • Kommunikation

    Förutom kvalitet så har vi en annan del som är viktig och det är kommunikation. Vilket är minst lika viktigt som dokumentation och kvalitet.

Våra konsulter

Våra tjänster

Nedan finner ni några av de tjänster som våra kunder vanligtvis önskar av oss. Om ni letar efter en spetskompetens utöver dessa. Så är ni välkomna att kontakta oss med en beskrivning av era behov.

Projektledning

Våra projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar du de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet.

Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer med förfrågnings underlag/bygghandlingar som underlag. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Kvalitetsledning/Kvalitetssäkring

Våra konsulter inom Kvalitetsledning behärskar arbetssätt och metoder för att styra, leda och utveckla den övergripande kvaliteten ute på ert projekt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan projekteringsledning, platsledning och utförande entreprenad eller dess likvärdighet. Våra konsulter är utbildade inom ISO 9001, ISO 14001 och även varit delaktiga i genomförandet av ISO certifiering ute på projekt.

A Konsulterna Stockholm

Några av våra kunder och Affärspartners


Kontaktformulär

Fyll i formuläret nedan eller så kan du klicka på länken för mail

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
A Konsulterna Stockholm

Vill du bli en av oss

Du kanske är konsult idag eller är på väg att bli det. Då är vi intresserade av att hör mer om dig. Skicka ett mail med ditt CV och berätta lite om dig själv.

Täby Park 
Boulevarden 35, 18374 Täby

info@akonsulterna.se